BIPBIP

13 lut 2020
Aktualności
Agnieszka Natorska

Mieszkanie służbowe dla nowo zatrudnionych pracowników

Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. pilnie przyjmie do pracy pielęgniarki, pielęgniarzy, położne, ratowników medycznych. Zatrudnienie na zasadzie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Oferujemy mieszkanie służbowe.
Wszelkich informacji udziela Naczelna Pielęgniarka pod numerem tel. 91 32 67 323.

04 lut 2020
Aktualności
Agnieszka Natorska

Informacja uzupełniająca w kwestii wytycznych krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych

W związku z ryzykiem pojawienia się przypadków zakażenia koronawirusem z Wuhan 2019-n CoV, szpital zamieścił na swoich oficjalnych kanałach komunikacyjnych zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 31.01.2020, co jest wskazane w nagłówku przedmiotowej informacji. Poniżej przedstawiamy skan zalecenia prof. dr hab. n. med. Andrzeja Horbana.

Taki sposób postępowania dotyczy nie tylko szpitala ale wszystkich podmiotów leczniczych, w tym również Pogotowia Ratunkowego.

Należy podkreślić, iż nasz szpital przyjmie każdego pacjenta, który wrócił z Chin (lub miał kontakt z taką osobą) z objawami wysokiej temperatury, kaszlu, duszności.

Zgodnie z zamieszczoną dn. 25.01.2020 r. na terenie szpitala informacją, wszyscy pacjenci, którzy zgłoszą się do naszej placówki będą objęci opieką według wytycznych krajowego konsultanta oraz głównego inspektora sanitarnego.

dr Elżbieta Kasprzak
Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

   

04 lut 2020
Aktualności
Agnieszka Natorska

Koronawirus 2019-n CoV - zalecenie dla pacjentów

Drodzy Pacjenci!

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną dot. rozprzestrzeniania się zakażeń wywołanych koronawirusem 2019-n CoV osoby, które powróciły z Chin w ciągu ostatnich 14 dni przed wystąpieniem objawów klinicznych choroby lub były narażone na bliski kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem zaobserwowały u siebie objawy:

  • wysoka temperatura ciała powyżej 38 stopni C
  • katar, kaszel, dreszcze,
  • duszność lub problemy z oddychaniem

są zobowiązane niezwłocznie zgłosić się do najbliższego oddziału zakaźnego w Szczecinie, przy ulicy Arkońskiej 4, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. 

Zaleca się stosowanie maski ochronnej celem uniknięcia rozprzestrzeniania się wirusa. 

03 lut 2020
Aktualności
Agnieszka Natorska

Badania dermatoskopowe - konkurs ofert dla POZ w zachodniopomorskiem

Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu ogłasza konkurs ofert i zaprasza podmioty lecznicze POZ do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań dermatoskopowych w ramach „Zachodniopomorskiego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów skóry na lata 2019 - 2021”. Szczegóły w aktywnym linku

31 sty 2020
Aktualności
Agnieszka Natorska

Nowoczesna Pracownia RTG w Szpitalu Miejskim w Świnoujściu

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym to demokratyczny proces, w ramach którego w perspektywie rocznych działań mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście.  Projekt: „Cyfrowa rentgenodiagnostyka – lepsza jakość badań w szpitalu miejskim” uzyskując 1543 ważnych głosów zajął pierwsze miejsce. Pomysłodawcami tego przedsięwzięcia byli ówczesna Prezes Zarządu Dorota Konkolewska oraz kierownik Pracowni RTG - lek. Grzegorz Koss. Za kwotę 500 000 zł. wyremontowano pracownię oraz zakupiono nowoczesny cyfrowy aparat RTG. 

Podczas dzisiejszej uroczystości, symboliczną wstęgę przecięli przedstawiciele Urzędu Miasta Świnoujście, vice prezydenci: Barbara Michalska i Paweł Sujka, sekretarz miasta Dorota Konkolewska, kierownik pracowni rtg lek. med. Grzegorz Koss  oraz  Prezes Zarządu  Elżbieta Kasprzak. Swoją obecnością zaszczycili nas również Pan Jacek Jurkiewicz – vice przewodniczący Rady Miasta oraz dr Mariusz Holicki i dr Grzegorz Machalski z Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie. 

Cyfrowy aparat rentgenowski do zdjęć kostno-płucnych posiada tzw. „pływający” stół o udźwigu do 350 kg. Ma możliwość regulacji poziomej i pionowej oraz ściankę do wykonywania badań w pozycji stojącej. Aparat jest w pełni cyfrowy, dysponuje dwoma detektorami: w stole oraz w ściance. Obraz drogą radiową przesyłany jest do obróbki cyfrowej. Kaseta, która jest używana jako detektor, może być używana także poza stołem, jest zaadoptowana do dużych obciążeń. Pracownia RTG świadczy usługi dla wszystkich pacjentów oddziałów szpitalnych i poradni przyszpitalnych oraz dla pacjentów posiadających skierowanie z gabinetów lekarskich.

Zapraszając do wykonywania badań, dziękujemy wszystkim mieszkańcom Miasta Świnoujście za oddane głosy na rzecz wysokiej jakości radiodiagnostyki, która daje poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego naszym pacjentom.

Strona internetowa Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu wykorzystuje pliki cookie do obsługi strony oraz celów statystycznych. Korzystanie z witryny jest
jednoznaczne z zaakceptowaniem umieszczenia plików cookies w Pani(a) urządzeniu końcowym. W każdym momencie można zmienić te ustawienia.   Akceptuję