BIP

W ramach poradni realizowany jest program podstawowy - dla osób chcących zaprzestać używania narkotyków oraz program pogłębiony – dla osób utrzymujących abstynencję od substancji psychoaktywnych.

Dla młodzieży do 18 r.ż. program profilaktyczno – terapeutyczny, sesje dla młodzieży okazjonalnie używającej lub eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi. Prowadzona jest również psychoedukacja dla członków rodzin osób uzależnionych.

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

  1. mgr Aneta Całus - Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
  2. mgr Karolina Flacht - Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień od narkotyków
  3. mgr Bartosz Ślaski - terapeuta uzależnień