BIPBIP

W trosce o należyte przygotowanie do badań prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji i zaleceń. Każdy pacjent zgłaszający się na badania winien mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość (w przypadku dzieci należy zabrać ze sobą książeczkę zdrowia dziecka, legitymację lub dowód osobisty). Przy refundacji NFZ konieczna jest na skierowaniu pieczęć przychodni i lekarza kierującego.

Uwaga:  nie powinno się porównywać wyników badań otrzymywanych z różnych laboratoriów. Każde laboratorium ustala własne zakresy wartości referencyjnych, zgodnie z zaleceniami dostarczonymi przez producentów aparatów i odczynników. Zasada ta szczególnie dotyczy oznaczeń markerów nowotworowych i hormonów.

PRZYGOTOWANIE i POBRANIE MOCZU NA BADANIE OGÓLNE

Przygotowanie pacjenta do pobrania jednorazowej PORANNEJ próbki moczu na badanie ogólne:

 • stosowanie umiarkowanej, zwyczajowej diety oraz przyjmowanie fizjologicznej ilości płynów,
 • niewykonywanie nadmiernego wysiłku fizycznego, który może spowodować pojawienie się lub zwiększenie stężenia białek i ciał ketonowych w moczu,
 • powstrzymanie się od stosunków płciowych,
 • dokładne umycie okolicy ujścia cewki moczowej jedynie ciepłą wodą, bez użycia środków myjących,
 • u kobiet mocz nie powinien być zbierany w czasie pomiędzy 2. dniem poprzedzającym okres menstruacji (krwawienia miesiączkowego) a 2. dniem po jego zakończeniu, ze względu na dużą liczbę krwinek czerwonych i nabłonków uniemożliwiających uzyskanie wiarygodnych wyników badania.

Pobranie moczu

 • mocz do analizy pobiera się do czystego pojemnika jednorazowego (do nabycia w aptece) bezpośrednio po odpoczynku nocnym ze środkowego strumienia - środkowa porcja pierwszego porannego moczu,
 • pojemnik podpisać imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzeni.

Przygotowanie pacjenta do pobrania jednorazowej LOSOWEJ próbki moczu na badanie ogólne

 • Próbkę moczu pobiera się samodzielnie, w dowolnym czasie, bez określonej objętości i bez wcześniejszego przygotowania. Aktywność fizyczna oraz nadmierna podaż płynów mogą wpływać na skład próbki, dlatego też próbka przypadkowa zalecana jest do wykonania badania ogólnego moczu jedynie w sytuacjach nagłych.

Pobranie moczu

 • mocz do analizy pobiera się do czystego pojemnika jednorazowego (do nabycia w aptece),
 • pojemnik podpisać imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia.

Przygotowanie noworodka, niemowlęcia lub małego dziecka do pobrania jednorazowej porannej próbki moczu na badanie ogólne

 • Osoba przygotowująca się do pobrania próbki moczu od noworodka/niemowlęcia lub małego dziecka powinna zaopatrzyć się w jednorazowe woreczki do zbierania moczu (apteka),
 • Po uprzednim umyciu i wysuszeniu okolic krocza należy przykleić woreczek do skóry,
 • Po uzyskaniu odpowiedniej ilości moczu woreczek jak najszybciej usunąć ze skóry,
 • Uzyskany w ten sposób mocz w woreczku dostarczyć w możliwie jak najkrótszym czasie do laboratorium.

Przygotowanie i pobranie dobowej zbiórki moczu

Przed pobraniem dobowej zbiórki moczu:

 • w dniu rozpoczęcia zbiórki dobowej pierwszą poranną porcję moczu należy oddać do muszli klozetowej.

Pobranie dobowej zbiórki moczu:

 • Zbiórkę dobową moczu przeprowadza się przez 24 godziny.
 • Każdą następną porcję oddanego moczu ( łącznie z pierwszą porcją pobraną następnego dnia) należy w całości przenieść do pojemnika przeznaczonego do zbierania moczu. Należy zanotować godzinę rozpoczęcia zbiórki moczu.
 • Pojemnik ze zbieranym moczem należy przechowywać w lodówce.
 • Czynność zbierania każdej porcji moczu należy powtarzać aż do następnego dnia.
 • Następnego dnia rano zakończyć zbiórkę moczu o godzinie, w której ją rozpoczęto (np. jeśli zbiórkę rozpoczęto o godz. 7.00 należy ją zakończyć następnego dnia o godz. 7.00).
 • Po zakończeniu zbierania moczu należy dokładnie wymieszać całą zawartość pojemnika, zmierzyć i zapisać całkowitą objętość moczu, a następnie odlać próbkę o objętości około 50-100 ml do jednorazowego pojemnika (do nabycia w aptece), podpisać imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia, i w możliwie jak najkrótszym czasie dostarczyć do laboratorium.
 • Dokładnie opisać pojemnik: imię, nazwisko, data zbiórki, objętość zbiórki moczu, czas rozpoczęcia i zakończenia zbiórki

 

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO POBRANIA MOCZU NA BADANIA BAKTERIOLOGICZNE

 • Oddanie moczu musi być poprzedzone dokładnym umyciem narządów płciowych sąsiadujących z ujściem cewki moczowej. Stosować ciepłą wodę z mydłem oraz jednorazowe ręczniki papierowe.
 • Mocz należy pobrać przed rozpoczęciem antybiotykoterapii lub 5 dni po jej skończeniu (minimum 3 dni).
 • Mocz należy pobrać do jednorazowego, jałowego pojemnika zakupionego w aptece. U małych dzieci stosować specjalne jałowe woreczki.
 • Mocz należy pobrać najlepiej po nocy ze środkowego strumienia (tzn. pierwszy strumień moczu oddajemy do toalety, a następny do pojemnika) w ilości ok. 5 ml.
 • Po oddaniu moczu należy szczelnie zamknąć pojemnik (unikać dotykania wewnętrznej strony pojemnika) i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium.
 • Mocz przechowywać w lodówce w temp. 2-8 ºC maksymalnie do 4 godzin. Nie dopuścić do ogrzania próbki (szybkie namnażanie bakterii). Mocz przechowywany w temperaturze pokojowej dłużej niż 30 min nie nadaje się do badania bakteriologicznego.

 

PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH WE KRWI

 

Zalecenia ogólne:

 • Zaleca się aby pobranie krwi do badań rutynowych odbywało się w godzinach rannych (7:00-10:00). W zależności od celu badania dopuszcza się możliwość pobierania materiału w innych godzinach zawsze z zaznaczeniem godziny pobrania.
 • pacjent powinien być na czczo -oznacza to, że nie należy przyjmować posiłku po kolacji poprzedniego dnia do rana, tj. około 12 godzin (min. 8 godzin, max. 14 godzin)
 • Przed badaniem można wypić niewielką ilość wody ( mineralnej, niegazowanej)
 • Do badań pacjent nie powinien przystępować po nieprzespanej nocy i forsownym wysiłku fizycznym. Bezpośrednio przed pobraniem należy unikać sytuacji stresowych oraz stosowania używek (kawa, herbata, papierosy).
 • Zażywanie leków w danym dniu musi być ustalone z lekarzem i ściśle związane z celem danego badania.
 • Przed badaniem należy poinformować personel o zażywanych lekach i suplementach – między innymi o preparatach zawierających biotynę.

 

PRZYGOTOWANIE i POSTĘPOWANIE PODCZAS WYKONYWANIA TESTU OBCIĄŻENIA GLUKOZĄ

 

Zalecenia ogólne:

 • Na badanie należy się zgłosić rano (w godz. 7.30–8:00) po upływie ok. 12 godzin od ostatniego posiłku, ze skierowaniem od lekarza (dodatkowe informacje wymagane na zleceniu: liczba punktów oznaczenia stężenia glukozy = liczba pobranych próbek krwi).
 • około 12 godzin (8 –14 godzin) przed testem nie należy spożywać posiłków. W celu uzyskania najbardziej wiarygodnych wyników wskazane jest powstrzymanie się od palenia papierosów przez minimum 8 godzin przed badaniem, a 2 godziny przed testem nie należy wykonywać ciężkiej pracy fizycznej
 • Podczas testu nie wolno spożywać posiłków, przyjmować płynów ani palić papierosów. Badanie standardowo polega na dwu- lub trzykrotnym pobraniu krwi i oznaczeniu w tych próbkach stężenia glukozy. W wyjątkowych sytuacjach lekarz może zlecić większą liczbę pobrań. Pierwsze pobranie wykonywane jest na czczo. Po sprawdzeniu stężenia glukozy na czczo pacjent dostaje do wypicia przygotowany roztwór 75 g glukozy w 250-300 ml wody (warunek: stężenie glukozy <126 mg/dl). Kolejne pobrania krwi wykonywane są po 1 i /lub 2 godzinach od momentu wypicia glukozy.

 

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADANIA „PROLAKTYNA TEST Z METOKLOPRAMIDEM”

 

Zalecenia ogólne:

 • Na badanie należy zgłosić się rano (w godz. 07.30 – 10.00), ze skierowaniem od lekarza (dodatkowe informacje wymagane na zleceniu: dawka leku, którą pacjentka ma zażyć podczas badania)
 • Badanie wykonuje się zazwyczaj około 3. godziny po przebudzeniu.
 • W noc poprzedzającą badanie należy zachować wstrzemięźliwość seksualną, a także unikać stresu oraz nadmiernego wysiłku fizycznego
 • Należy poinformować personel laboratorium o przyjmowanych lekach, szczególnie o takich jak leki psychotropowe z grupy fenotiazyn, przeciwnadciśnieniowe (rezerpiny), stosowana terapia estrogenowa. Leki te mogą być przyczyną zwiększonego wydzielania prolaktyny.
 • Podczas trwania testu pacjent powinien unikać wysiłku fizycznego - oczekiwanie na kolejne pobranie wymaga spędzenia tego czasu w poczekalni punktu pobrań.

Zalecenia dla pacjenta

Przed pobraniem krwi na badania:

 • Unikaj wysiłku fizycznego (24 godz. przed badaniem).
 • Ogranicz jedzenie i picie (12 godz. przed badaniem) lub wg wskazań.
 • Zrezygnuj z palenia papierosów (1 godz. przed badaniem).
 • Odpocznij, usiądź ( 10-15 min. przed badaniem.

W czasie pobierania krwi:

 • 1.Utrzymuj rękę nieruchomo.

Po pobraniu:

 • 1.Utrzymuj rękę wyprostowaną.
 • 2.Uciskaj gazik założony w miejscu wkłucia przez 5-7 minut (zaklejanie miejsca wkłucia plastrem w sytuacjach indywidualnych) w celu uniknięcia wystąpienia podbiegnięć krwawych tzw. siniaków.

.Unikaj wykonywania czynności wymagających wysiłku - dźwigania ciężkich przedmiotów ręką z której pobrano krew przez 1 godzinę.

 

POBRANIE KAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH

Zalecenia ogólne

 • Za pomocą łopatki znajdującej się w jałowym, plastikowym pojemniku do kału (do nabycia w aptece) pobrać z kilku miejsc stolca. Porcja kału powinna być wielkości orzecha laskowego. Kał nie powinien mieć kontaktu z wodą, moczem lub detergentami.
 • Pojemnik dokładnie zamknąć, opisać imieniem i nazwiskiem osoby, od której materiał został pobrany, datą pobrania oraz umieścić w foliowym woreczku.
 • Kał na badania mikrobiologiczne należy dostarczyć do laboratorium w jałowym pojemniku dostępnym w aptece.
 • Pobraną próbkę w ciągu 2-3 godzin dostarczyć do laboratorium. Dopuszcza się przechowywanie próbki w temperaturze lodówki (4–8ºC).
 • Kał w kierunku pasożytów należy pobrać 3-krotnie, w odstępie 2-3 dni.

 

 

Strona internetowa Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu wykorzystuje pliki cookie do obsługi strony oraz celów statystycznych. Korzystanie z witryny jest
jednoznaczne z zaakceptowaniem umieszczenia plików cookies w Pani(a) urządzeniu końcowym. W każdym momencie można zmienić te ustawienia.   Akceptuję