BIPBIP

W trosce o należyte przygotowanie do badań prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji i zaleceń. Każdy pacjent zgłaszający się na badania winien mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość (w przypadku dzieci należy zabrać ze sobą książeczkę zdrowia dziecka, legitymację lub dowód osobisty). Przy refundacji NFZ konieczna jest na skierowaniu pieczęć przychodni i lekarza kierującego.

Uwaga:  nie powinno się porównywać wyników badań otrzymywanych z różnych laboratoriów. Każde laboratorium ustala własne zakresy wartości referencyjnych, zgodnie z zaleceniami dostarczonymi przez producentów aparatów i odczynników. Zasada ta szczególnie dotyczy oznaczeń markerów nowotworowych i hormonów.

 

Badanie moczu - przygotowanie

 • Przed pobraniem moczu do badań laboratoryjnych pacjent powinien unikać wysiłku fizycznego
 • Co najmniej jeden dzień przed planowanym pobraniem moczu do badań laboratoryjnych zaleca się zachowanie abstynencji płciowej.
 • Nie zaleca się pobierania moczu do badań laboratoryjnych w trakcie krwawienia miesięcznego oraz 2-3 dni przed i po menstruacji.
 •     Przed planowanym pobraniem moczu, pacjent powinien zaopatrzyć się
      w jednorazowy pojemnik do badania moczu. W przypadku badań      
      mikrobiologicznych pojemnik musi być jałowy (odpowiednie pojemniki można zakupić
      w aptece).
 • W przypadku wykonywania badania moczu u dzieci dopuszcza się pobieranie materiału do specjalnych woreczków (dostępne w aptece).
 • Mocz do badań laboratoryjnych powinien być pobrany z zachowaniem ogólnie obowiązujących zasad higieny (po dokładnym umyciu zewnętrznych narządów płciowych przy użyciu ciepłej wody i mydła, osuszyć przy użyciu jednorazowych ręczników). Nie należy stosować w tym celu specjalnych środków dezynfekcyjnych i odkażających.

 

Pobranie moczu do badania ogólnego

 • Badanie ogólne moczu należy wykonywać w pierwszej porannej próbce moczu pobranej z tzw. środkowego strumienia. Podczas pobierania materiału pierwszą porcję moczu należy oddać do toalety, następnie porcję około 50 - 100 ml oddać do wcześniej przygotowanego pojemnika, końcową porcję moczu należy oddać do toalety. Pojemnik należy dokładnie zakręcić i podpisać nazwiskiem, imieniem.
 • Pojemnik dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie.
 • Istnieje możliwość wykonania badań laboratoryjnych z próbek moczu pobranych
  w innych porach dnia najlepiej pobrać mocz po co najmniej 4 godzinach od uprzedniego oddania moczu. W tych przypadkach interpretacja wyników powinna uwzględniać godzinę pobrania oraz sposób przygotowania pacjenta do badań.

 

Dobowa zbiórka moczu - przygotowanie

 • Przed wykonaniem badania pacjent powinien przygotować czyste naczynie
  o objętości 2-3 litrów, najlepiej plastikowe z dopasowanym przykryciem i podziałką.
 • Zbiórkę moczu należy rozpocząć rano (np. o godzinie 6:00), a zakończyć następnego dnia o tej samej godzinie.
 • Pierwszą porcję moczu należy oddać do toalety.
 • Kolejne porcje moczu łącznie z pierwszą porcją pobraną następnego dnia oddać
  do wcześniej przygotowanego pojemnika.
 • Podczas całego okresu zbiórki pojemnik z moczem należy przechowywać
  w chłodnym miejscu.
 • Po zakończeniu zbiórki zebrany do pojemnika mocz należy dokładnie wymieszać i zmierzyć jego objętość.
 • Porcję moczu o objętości ok. 50 - 100 ml przelać do pojemnika na badanie ogólne moczu.
 • Pojemnik dokładnie zakręcić i opisać nazwiskiem, imieniem.
 • Na pojemniku zanotować dobową objętość moczu (w mililitrach).
 • Pojemnik dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie.

 

Krew - przygotowanie

 • Pacjent powinien być co najmniej 8-12 godzin po spożyciu ostatniego posiłku
 • Nie należy pić kawy, wody smakowej, soków, napojów gazowanych
 • Przed pobraniem krwi nie należy spożywać posiłków, przekąsek, warzyw i owoców, cukierków, żuć gumy, palić papierosów
 • Zaleca się aby na ok. 30 min. przed pobraniem krwi wypić szklankę wody (szczególnie u dzieci i osób starszych) 
 • Zaleca się pobieranie krwi w godzinach rannych miedzy 7 - 10
 • Dopuszcza się pobieranie materiału w innych godzinach ze wskazań klinicznych
 • Bezpośrednio przed pobraniem wskazany jest 15 minutowy odpoczynek
 • Należy pamiętać, że na wyniki badania mogą wpływać zażywane leki, zioła, suplementy diety lub inne środki farmakologiczne, dlatego, jeśli pacjent je przyjmuje, w dniu badania należy je zażyć po pobraniu krwi (chyba, że lekarz zaleci inaczej)
 • Na 48 godzin przed badaniem należy unikać nadmiernego wysiłku fizycznego oraz stresu.


Kał - Przygotowanie pacjenta do pobrania kału:

 • Przed oddaniem kału należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy.
 • Kał należy oddać do czystego, wyparzonego naczynia (np.: nocnika) lub na czysty papier toaletowy. Nie powinno się oddawać kału do muszli klozetowej, ponieważ woda i mocz mogą spowodować zanieczyszczenie próbki, a środki chemiczne uszkodzenie jaj pasożytów.
 • Pobrać próbkę kału (grudkę wielkości orzecha laskowego) najlepiej z miejsc zawierających śluz, krew, ropę i umieścić za pomocą szpatułki w specjalnym jałowym pojemniku (dostępny w aptece). Jeśli  kał jest płynny objętość próbki winna  wynosić 2-3 ml.
 • W wypadku badań bakteriologicznych i mykologicznych pojemnik musi być jałowy (odpowiednie pojemniki można zakupić w aptece)
 • Pojemnik szczelnie zamknąć, podpisać nazwiskiem, imieniem.
 • Pobrany materiał należy dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie (szczególne w przypadku oznaczenia krwi utajonej w kale). Nie zamrażać. Jeśli czas od pobrania do dostarczenia do laboratorium przekracza 2 godziny próbkę z kałem należy przechowywać w lodówce.
 • Kał w kierunku pasożytów należy pobrać 3-krotnie w odstępach 2-3 dniowych

 

Strona internetowa Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu wykorzystuje pliki cookie do obsługi strony oraz celów statystycznych. Korzystanie z witryny jest
jednoznaczne z zaakceptowaniem umieszczenia plików cookies w Pani(a) urządzeniu końcowym. W każdym momencie można zmienić te ustawienia.   Akceptuję