BIP

Oddział działa w oparciu o społeczność terapeutyczną. Pacjenci uczestniczą w różnych formach zajęć terapeutycznych: psychoterapia grupowa, psychorysunek, relaks, terapia zajęciowa, warsztaty psychoedukacyjne.

W trakcie tych zajęć pod opieką zespołu terapeutycznego pacjenci mają możliwość wyrażania siebie, przepracowania aktualnych kłopotów i trudności osobistych.

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dorosłych

  1. Irena Wleklak Majchofer - specjalista psychiatra
  2. Krzysztof Klepacki - lekarz (w trakcie specjalizacji)
  3. mgr Anna Łupina - psychoterapeuta (w trakcie uzyskiwania certyfikatu)
  4. mgr Beata Majewska - psychoterapeuta (w trakcie uzyskiwania certyfikatu)
  5. mgr Alina Sworowska Matysik - psycholog kliniczny
  6. mgr Małgorzata Leda Łysiak - terapeuta zajęciowy, Pielęgniarka
  7. Genowefa Janik - terapeuta zajęciowy