BIP

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Sikorski - specjalista urologii

Dr n. med. Jan Mickiewicz - specjalista urologii

Lek. med. Michał Soczawa - specjalista urologii

Lek. med. Remigiusz Stamirowski


Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu moczowo –płciowego u kobiet i mężczyzn USG układu moczowego. Poradnia oferuje m.in.:

 • porady i konsultacje w zakresie urologii,
 • leczenie zabiegowe,
 • leczenie nietrzymania moczu,
 • diagnostykę onkologiczną,
 • uroflowmetrię z oceną ultrosonograficzną.

Uwaga! Wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie powinno zawierać:

 • pieczątkę jednostki kierującej,
 • pieczątkę lekarza,
 • imię i nazwisko pacjenta,
 • pesel pacjenta,
 • numer umowy z NFZ,
 • kod choroby ICD10.