BIP

Pacjenci przyjmowani są do programów terapeutycznych - po przeprowadzonej przez lekarza psychiatrę i specjalistę psychoterapii poradzie diagnostycznej.

Pacjenci zgłaszający się do poradni przyjmowani są bez skierowania. Istnieje możliwość wystawienia skierowania do placówek stacjonarnych.

Podstawą wszystkich naszych oddziaływań psychoterapeutycznych jest koncepcja "Psychologicznych mechanicznych uzależniania" opracowana przez prof. Jerzego Mellibrudę, a w stosunku do członków rodzin koncepcja "Pułapki współuzależnienia" opracowana przez mgr Zofie Sobolewską - Mellibrude.

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

  1. mgr Marzena Kowalska - Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
  2. mgr Aneta Całus - Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
  3. mgr Karolina Flacht - Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień od narkotyków
  4. mgr Bartosz Ślaski - terapeuta uzależnień
  5. mgr Marcin Hanke - psycholog