BIPBIP

Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
 

Informacja dotycząca narażenia związanego z aparatem rtg

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe

Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na:

  • wykonywaniu zdjęć rtg
  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, (wydano zezwolenia PWIS).

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego/Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

- pracownicy: 20mSv/rok;
- ogół ludności: 1mSv/rok.
 

Uwaga:

  • na podstawie obliczeń zawartych w projekcie osłon stałych oraz konsultacji z inspektorem ochrony radiologicznej  stwierdza się, że działalność nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko,
  • pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

 

Prezes Zarządu
Dorota Konkolewska
23.06.2022r.
Data, podpis kierownika
 
 
ORYGINAŁ DOKUMENTU
Strona internetowa Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu wykorzystuje pliki cookie do obsługi strony oraz celów statystycznych. Korzystanie z witryny jest
jednoznaczne z zaakceptowaniem umieszczenia plików cookies w Pani(a) urządzeniu końcowym. W każdym momencie można zmienić te ustawienia.   Akceptuję