BIPBIP

Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną: pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta i upoważnionym organom. (art. 26 Ustawy z dnia 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

W Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. dokumentacja medyczna wydawana jest na pisemny wniosek osoby lub instytucji upoważnionej, który należy złożyć w Recepcji Centralnej lub przesłać pocztą na adres Szpitala. Zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej wydaje Kierownik Działu Sprzedaży i Rozliczeń.

Zatwierdzony wniosek przekazany zostaje pracownikom Sekcji Rozliczeń i Dokumentacji, którzy przygotowują stosowne dokumenty (np. kserokopia, wydruk) oraz potwierdzają kopie za zgodność z oryginałem, a Recepcja Centralna wydając dokument pobiera opłatę. Dokumentacja, która wysyłana jest listem poleconym na adres wskazany we wniosku zawiera dołączoną fakturę uwzględniającą koszty przesyłki.

Opłata za kserokopię pobierana jest zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 06.11.2008r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Kwota podana jest w aktualnym Cenniku Szpitala.

Dokumentacja medyczna może także zostać udostępniona osobie zainteresowanej do wglądu. Odbywa się to na miejscu w Dziale Sprzedaży i Rozliczeń, po uprzednim ustaleniu terminu i jest bezpłatne.

Pliki do pobrania:

Strona internetowa Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu wykorzystuje pliki cookie do obsługi strony oraz celów statystycznych. Korzystanie z witryny jest
jednoznaczne z zaakceptowaniem umieszczenia plików cookies w Pani(a) urządzeniu końcowym. W każdym momencie można zmienić te ustawienia.   Akceptuję