BIPBIP

Do zadań Pełnomocnika do spraw praw pacjenta należy ochrona praw osoby korzystającej ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Szpital w szczególności:

  1. pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem pacjenta ze szpitala;
  2. wyjaśnienie lub pomoc w wyjaśnieniu ustnych i pisemnych skarg pacjenta;
  3. współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta;
  4. inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno - informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital;
  5. przyjmowanie ustnych i pisemnych skarg pacjenta przebywającego w szpitalu, skarg rodziny pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej faktyczną opieką nad pacjentem oraz ocena zasadności skarg;
  6. zapewnienie pacjentowi dostępu do informacji prawnej;
  7. pomoc w sporządzeniu i złożeniu skargi do kierownika szpitala lub innych instytucji;
  8. udzielanie pomocy pacjentowi wypisanemu ze szpitala, jeśli skarga została złożona w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu, a procedura rozpatrywania skargi nie została zakończona;
Pełnomocnik do spraw praw pacjenta: mgr Aneta Całus
Kontakt osobisty : Centrum Zdrowia Psychicznego w Świnoujściu przy ulicy Jana z Kolna , II piętro pok. nr 8. w każdy poniedziałek w godz. od 8.30 do 10.00
Kontakt telefoniczny pod nr: 91 32 67 314
 
 
Zarząd spółki powołał Pełnomocnika do spraw praw pacjenta Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. 1 stycznia 2018 r.
Strona internetowa Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu wykorzystuje pliki cookie do obsługi strony oraz celów statystycznych. Korzystanie z witryny jest
jednoznaczne z zaakceptowaniem umieszczenia plików cookies w Pani(a) urządzeniu końcowym. W każdym momencie można zmienić te ustawienia.   Akceptuję