BIPBIP

Teleplatforma pierwszego kontaktu.

Pod numerem 800 137 200 Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK).

Teleplatforma działa na podobnych zasadach jak nocna i świąteczna opieka zdrowotna i jest miejscem pierwszego kontaktu w sytuacji nagłego zachorowania. Telefony od pacjentów odbierane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia oraz całą dobę w dni wolne od pracy.

Telefonicznych porad udzielają pielęgniarki lub położne oraz lekarze. Podczas połączenia, w razie potrzeby, personel medyczny może wystawić e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci:

 • wizytę w najbliższej stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ)
 • kontakt ze swoim lekarzem POZ (w godzinach pracy POZ: 8.00 – 18.00, od poniedziałku do piątku)
 • a w przypadku stwierdzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia, wezwanie zespołu ratownictwa medycznego

W stanach nagłych pacjenci mogą zgłaszać się do gabinetu NiŚOZ Szpitala Miejskiego w Świnoujściu ul.Mieszka I 7 w dni robocze od godz. 18.00 do godz. 8.00 rano, w niedziele i święta całą dobę.

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna  tel. 91 32 67 411 (lekarz),  tel. 91 32 67 403 (pielęgniarka) po godz. 19:00 oraz całodobowo w niedzielę i święta

Rejestracji należy dokonać osobiście:

 • w dni powszednie w godzinach 18:00 - 19:00 (po godz. 19:00 rejestracji dokonuje lekarz lub pielęgniarka NiŚOZ).
 • w soboty, niedziele, dni świąteczne w godzinach 07:30 - 17:00 (w miesiącach lipcu i sierpniu 09:00 - 17:00)

Lekarze udzielający świadczeń:
 • lek. med. Małgorzata Chrobok - specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. med. Marek Olek - specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. med. Anna Tymoszczuk-Chukwu - specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. med. Grzegorz Koss – radiolog
 • dr hab. n. med. Krzysztof Sieja - specjalista położnictwa i ginekologii
 • lek. med. Dmitry Hanchar
 • lek. med. Yauhen Mikhnevich
 • lek. med. Małgorzata Majewska
Pielęgniarki udzielające świadczeń:
 • Wioletta Andrzejewska
 • mgr Wioletta Hernat
 • Ewa Kolczyńska
 • Anna Krop
 • Krystyna Bober

Co to jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Świadczenia w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej obejmują również:

 • świadczenia pielęgniarskie zlecone przez lekarza, wynikające z udzielonej porady
 • świadczenia pielęgniarskie realizowane w warunkach ambulatoryjnych lub w domu chorego, zlecone przez lekarza, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w dni wolne od pracy:

 •  zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
 •  infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
 •  bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
 •  bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
 •  biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
 •  nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.

 

W innych przypadkach, za nieuzasadnione wizyty lekarskie, szpital może pobierać opłaty.

 

Strona internetowa Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu wykorzystuje pliki cookie do obsługi strony oraz celów statystycznych. Korzystanie z witryny jest
jednoznaczne z zaakceptowaniem umieszczenia plików cookies w Pani(a) urządzeniu końcowym. W każdym momencie można zmienić te ustawienia.   Akceptuję