BIP

Zadaniem Zespołu Leczenia Środowiskowego jest realizowanie skutecznej pomocy w środowisku pacjenta. Świadczenia medyczne i psychoterapeutyczne udzielanie są zarówno w poradni jak i w ramach wizyt domowych, poprzez udzielanie porad diagnostycznych, kontrolnych, psychologicznych oraz wsparcia psychospołecznego.

Dla mieszkańców Świnoujścia świadczenia udzielane są bezpłatnie.

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Zespól Leczenia Środowiskowego

  1. Krzysztof Klepacki - lekarz
  2. mgr Marzena Kowalska - pedagog, terapeuta
  3. mgr Anna Mikołajczyk Pacan - psycholog