BIP

Współuczestnictwo w diagnozowaniu, leczeniu, rehabilitacji i opiece wiąże się z przestrzeganiem praw i potrzeb pacjentów, ich bliskich i odwiedzających a także pracowników poszczególnych oddziałów.

Zależy nam na bezkonfliktowym sposobie kontaktowania się, dlatego między innymi w każdym oddziale w widocznym miejscu umieszczone są Prawa Pacjenta. Ufamy, że po zapoznaniu się z ich treścią łatwiej będzie się nam porozumiewać w podstawowych kwestiach dotyczących pobytu Pacjentów w szpitalu ( Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz. U. z dnia 31 marca 2009r.z późniejszymi zmianami). W sprawach nie ujętych w zapisach proszę o kontaktowanie się z pracownikami oddziału.

Jednocześnie do wszystkich Pacjentów oraz osób przebywających na terenie naszej placówki zwracamy się z prośbą o:

  1. przestrzeganie harmonogramu dnia, reguł współpracy a także godzin odwiedzin
  2. przestrzeganie zakazu palenia tytoniu
  3. korzystanie z telefonów komórkowych i telewizorów w sposób nie zakłócający spokoju innym pacjentom
  4. nie uruchamianie żadnych urządzeń medycznych znajdujących się w salach chorych
  5. w szpitalu wprowadzono zakaz używania własnych telewizorów (w każdej sali znajduje się odbiornik telewizyjny z automatem wrzutowym na monety), odbiorników radiowych i laptopów – prosimy o zastosowanie się do powyższego

Dla rodziców i opiekunów Małych Pacjentów przygotowana została odpłatna oferta hotelowa.

Proponujemy zakwaterowanie w oddziale pediatrycznym gdzie oferujemy pobyt z własnymi dziećmi w pokojach jednoosobowych (opiekun i dziecko) i pokojach dwuosobowych (dwóch opiekunów i dwoje dzieci).

Rodzice, którzy skorzystają z oferty hotelowej mogą również wykupić posiłki, które zostaną dostarczone do jadalni oddziałowej. Wszelkich szczegółowych informacji na ten temat udziela pielęgniarka oddziałowa lub pielęgniarki dyżurne.