BIP

po wstępnej poradzie diagnostycznej przeprowadzonej przez terapeutę do programu kwalifikowani są pacjenci uzależnieni od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.

Pacjenci uczestniczący w programie otrzymują wiedzę z zakresu choroby alkoholowej oraz realizują osobiste plany terapii. Pacjent przed rozpoczęciem terapii w Oddziale zobowiązany jest do podpisania kontraktu.

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

  1. mgr Marzena Kowalska - Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
  2. mgr Aneta Całus - Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
  3. mgr Karolina Flacht - Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień od narkotyków
  4. mgr Bartosz Ślaski - terapeuta uzależnień
  5. mgr Marcin Hanke - psycholog