BIP

lek. med. Katarzyna Bąk – Nafalska - specjalista gastroenterologii

lek. med. Anna Popiela – Schiller - specjalista gastroenterologii

lek. med. Grzegorz Naprawa - specjalista gastroenterologii


Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu pokarmowego. Poradnia oferuje m.in.:

  • porady i konsultacje w zakresie gastroenterologii,
  • diagnostykę onkologiczną,
  • diagnostykę onkologiczną,
  • diagnostykę zabiegową – zabiegi wykonywane są w pracowni endoskopii (gastroskopia, rektosigmoidoskopia, kolonoskopia, polipektomia).

Uwaga! Wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie powinno zawierać:

  • pieczątkę jednostki kierującej,
  • pieczątkę lekarza,
  • imię i nazwisko pacjenta,
  • pesel pacjenta,
  • numer umowy z NFZ,
  • kod choroby ICD10.