BIPBIP

Udzielenie pomocy medycznej, przeprowadzenie wstępnej diagnostyki oraz wszelkich formalności związanych z przyjęciem pacjentów do Szpitala odbywa się w odpowiednich Izbach Przyjęć usytuowanych na parterze (Izba Przyjęć Internistyczna, Chirurgiczna i Pediatryczna) oraz drugim piętrze (Izba Przyjęć Oddziału Położniczo-Ginekologicznego).

Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywa się na podstawie zapisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135).

Art. 57.1. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Art.58 Świadczeniobiorca ma prawo do leczenia szpitalnego w szpitalu , który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie skierowania lekarza, lekarza dentysty lub felczera, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne.
Art. 60 W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania.

Przed wykonaniem wszelkich czynności diagnostyczno-leczniczych i pielęgnacyjnych Pacjent lub członek jego rodziny powinien przedstawić następujące dokumenty:

  • aktualny dokument uprawniający do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych
  • dowód osobisty
  • skierowanie do szpitala wraz z wynikami badań
  • ostatnie wypisy ze szpitala oraz dokumenty potwierdzające dotychczasowe leczenie

Pacjent powinien również zabrać ze sobą:

  • piżamę, szlafrok i kapcie
  • przybory toaletowe i ręcznik
  • zażywane na stałe leki

Po wykonaniu wszelkich niezbędnych czynności związanych z przyjęciem do szpitala pracownik Izby Przyjęć przekaże Pacjenta do odpowiedniego oddziału. Tam zaopiekuje się nim pielęgniarka, która pokaże miejsce w sali, zapozna z innymi Pacjentami, poinformuje o zwyczajach panujących w oddziale, Prawach Pacjenta, czekających Go czynnościach i zabiegach a także o możliwości kontaktu z bliskimi.

Chory w stanie zagrożenia życia przekazywany jest do oddziału lub na Blok Operacyjny w asyście zespołu anestezjologicznego.

Strona internetowa Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu wykorzystuje pliki cookie do obsługi strony oraz celów statystycznych. Korzystanie z witryny jest
jednoznaczne z zaakceptowaniem umieszczenia plików cookies w Pani(a) urządzeniu końcowym. W każdym momencie można zmienić te ustawienia.   Akceptuję