BIP

lek. Natalia Ossowska – Kreft – specjalista dermatologii i wenerologii

lek. Joanna Wiśniewska - specjalista dermatologii i wenerologii


Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób skóry. Poradnia oferuje m.in:

  • porady i konsultacje w zakresie dermatologii,
  • leczenie zabiegowe.

Uwaga! Wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie powinno zawierać:

  • pieczątkę jednostki kierującej,
  • pieczątkę lekarza,
  • imię i nazwisko pacjenta,
  • pesel pacjenta,
  • numer umowy z NFZ,
  • kod choroby ICD10.