BIP

lek. med. Katarzyna Bąk – Nafalska - specjalista gastroenterologii

lek. med. Anna Popiela – Schiller - specjalista gastroenterologii

lek. med. Grzegorz Naprawa - specjalista gastroenterologii

lek. med. Maciej Sarzyński – specjalista chorób wewnętrznych


Pracownia wykonuje zabiegi diagnostyczno - lecznicze chorób układu pokarmowego:

  • Gastroskopia
  • Rektosigmoidoskopia
  • Kolonoskopia
  • Polipektomia

Uwaga! Wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie powinno zawierać:

  • pieczątkę jednostki kierującej,
  • pieczątkę lekarza,
  • imię i nazwisko pacjenta,
  • pesel pacjenta,
  • numer umowy z NFZ,
  • kod choroby ICD10.

Istnieje możliwość wykonania badań komercyjnych wg obowiązującego cennika.