BIP

Poradnia przyjmuje osoby z zaburzeniami psychicznymi powyżej 18 roku życia. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę lekarską i terapeutyczną.

Pacjenci do poradni przyjmowani są bez skierowania. Skierowanie wymagane jest jedynie do psychologa. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub telefonicznie.

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Poradnia Zdrowia Psychicznego

  1. Irena Wlekalak Majchofer - specjalista psychiatra
  2. Bogusław Brzuchalski - specjalista psychiatra dzieci i młodzieży
  3. Krzysztof Klepacki - lekarz (w trakcie specjalizacji)
  4. mgr Alina Sworowska Matysik - psycholog kliniczny
  5. mgr Anna Łupina (w trakcie uzyskiwania certyfikatu)
  6. mgr Beata Majewska (w trakcie uzyskiwania certyfikatu)