BIP

lek. med. Maria Pupek - specjalista diabetologii


Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń metabolicznych organizmu. Poradnia oferuje m.in.:

  • porady i konsultacje w zakresie diabetologii,
  • profilaktykę i edukację diabetologiczną,
  • leczenie specjalistyczno-diagnostyczne,
  • konsultacje kobiet ze zdiagnozowaną cukrzycą ciążową.

Uwaga! Wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie powinno zawierać:

  • pieczątkę jednostki kierującej,
  • pieczątkę lekarza,
  • imię i nazwisko pacjenta,
  • pesel pacjenta,
  • numer umowy z NFZ,
  • kod choroby ICD10.