BIPBIP

03 lipca 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1128).
Szpitale nie mogą pobierać opłaty za pobyt rodzica przy małoletnim dziecku w trakcie jego leczenia w szpitalu lub innej placówce medycznej o profilu całodobowym.

Na podstawie ustawy nowelizującej doprecyzowano zakres dodatkowej opieki pielęgnacyjnej wskazując, że: "Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną sprawowaną nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w podmiocie leczniczym, o którym mowa w art. 33 ust. 1, rozumie się również prawo do pobytu wraz z nim przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego."

Przedstawicielem ustawowym są przede wszystkim rodzice (chociaż może to być również opiekun prawny). 
Opiekunem faktycznym jest osoba sprawująca, bez obowiązku ustawowego, stałą opiekę nad pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny opieki takiej wymaga.

Podmiotem leczniczym, o którym mowa w art. 33 ust. 1 jest podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (jest to nie tylko szpital, ale również zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej i hospicjum).

Strona internetowa Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu wykorzystuje pliki cookie do obsługi strony oraz celów statystycznych. Korzystanie z witryny jest
jednoznaczne z zaakceptowaniem umieszczenia plików cookies w Pani(a) urządzeniu końcowym. W każdym momencie można zmienić te ustawienia.   Akceptuję