BIPBIP

dr Elżbieta Kasprzak – Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.  posiada wiedzę praktyczną  i teoretyczną we wszystkich obszarach systemu ochrony zdrowia. Stopień naukowy doktora socjologii medycyny zdobyła w 2001 roku na Uniwersytecie Śląskim.               

Od  1999 roku pracowała w Zachodniopomorskiej Regionalnej Kasie Chorych, gdzie pełniła funkcję kierownika Wydziału Analiz Medycznych, a następnie z-cy Dyrektora Departamentu Medycznego.        

W latach  2003-2007 jako Dyrektor Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie nadzorowała funkcjonowanie podmiotów leczniczych podległych Zarządowi Województwa. Posiada również doświadczenie w zarządzaniu jednostkami ochrony zdrowia zarówno w sektorze publicznym jak i niepublicznym. W latach 2007-2008 pełniła funkcję Dyrektora Regionalnego w spółce FALCK MEDYCYNA  w Szczecinie, a następnie w latach 2008-2012 jako Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno – organizacyjnych i rozwoju SPZZOZ  w Stargardzie Szczecińskim odpowiadała za rozwój i finanse szpitala.  Od  2012 do 2017 roku pełniła funkcję Prezesa Zarządu Szpitalnego Centrum Medycznego Sp. z o.o.  w Goleniowie. Pomimo trudnej sytuacji kadrowej i zmian w systemie ochrony zdrowia, przez pięć lat zarządzania szpitalem zwiększyła przychody co pozwoliło na wygenerowanie dodatniego wyniku finansowego, a dla zwiększenia jakości świadczeń zrealizowała w szpitalu wiele inwestycji ze środków Spółki. Dzięki pracy zespołowej i dużym zaangażowaniu personelu medycznego szpital w Goleniowie jako jedyny szpital powiatowy w województwie uzyskał Akredytację Ministra Zdrowia.                                  

Dr Elżbieta Kasprzak - Dziekan Wydziału Ekonomii i Nauk o Zdrowiu Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, adiunkt Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP  i wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego jest autorem publikacji z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. W latach 2004-2006 pełniła również funkcję  przewodniczącej panelu ekspertów programu "Infrastruktura lokalna i regionalna ochrony zdrowia".  W 2004r  -  ekspert w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji w panelu "Zdrowie i Życie". Zainteresowania naukowe - obecnie skupia się nad organizacją ochrony zdrowia w zakresie zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych i poczuciu bezpieczeństwa, jakie powinien dawać społeczeństwu system ochrony zdrowia.

Strona internetowa Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu wykorzystuje pliki cookie do obsługi strony oraz celów statystycznych. Korzystanie z witryny jest
jednoznaczne z zaakceptowaniem umieszczenia plików cookies w Pani(a) urządzeniu końcowym. W każdym momencie można zmienić te ustawienia.   Akceptuję