BIP

lek. med. Maciej Zgutka - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem w zakresie ortopedii i traumatologii ruchu, do których zalicza się m.in:

 • porady i konsultacje w zakresie ortopedii,
 • leczenie pourazowe stawów,
 • leczenie pourazowe kręgosłupa,
 • diagnostyka schorzeń układu więzadłowo-stawowego,
 • kwalifikacja do zabiegów operacyjnych układu ruchu,
 • iniekcje do stawu lub więzadeł

Uwaga! Wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie powinno zawierać:

 • pieczątkę jednostki kierującej,
 • pieczątkę lekarza,
 • imię i nazwisko pacjenta,
 • pesel pacjenta,
 • numer umowy z NFZ,
 • kod choroby ICD10.