BIP

Kontakt

  • Gabinet lekarzy - tel. 91 32 67 420
  • Dyżurka pielęgniarek - tel. 91 32 67 455

Ordynator Oddziału – dr n. med. Piotr Kowalczyk, tel. 91 32 67 433

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa – Marzena Jastrzębska, tel. 91 32 67 458


Do zadań oddziału należy prowadzenie czynności reanimacyjnych w oddziałach szpitalnych, wykonywanie znieczuleń do procedur diagnostycznych i leczniczych przeprowadzanych w Szpitalu oraz leczenie chorych wymagających pobytu w Oddziale Intensywnej Terapii.

Ostatnie z wymienionych zadań jest realizowane poprzez posiadanie 4 – łóżkowego oddziału, który dzięki swemu wyposażeniu umożliwia leczenie chorych dorosłych w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

Posiadana aparatura umożliwia monitorowanie i wspomaganie czynności wszystkich układów bezpośrednio odpowiedzialnych za życie, a więc układu oddechowego, układu krążenia, jak również prowadzenia ciągłej terapii nerkozastępczej.