BIPBIP

Osoba towarzysząca , aby uczestniczyć w porodzie rodzinnym musi postępować zgodnie z wytycznymi:

  • Pacjentka rodząca oraz osoba towarzysząca obowiązkowo wypełniają ankietę epidemiologiczną przy wejściu do szpitala.
  • Osoba odpowiedzialna za wstępną weryfikację pacjentów dokonuje pomiaru temperatury ciała i odnotowuje ją w ankiecie.
  • Dopuszczalna jest obecność tylko jednej osoby towarzyszącej podczas porodu bez możliwości wymiany osób bliskich.
  • Osoba towarzysząca przez cały okres pobytu w szpitalu musi być zabezpieczona w maskę ochronną oraz fartuch i rękawiczki ochronne.
  • Osoba bliska towarzyszy rodzącej w pojedynczej sali porodowej od momentu rozpoczętego porodu i powinna opuścić oddział w ciągu 2 godzin po zakończonym porodzie.
  • Należy ograniczyć możliwość opuszczania Sali porodowej przez osobę towarzyszącą. Wyjątkowo dopuszcza się zezwolenie na korzystanie z sanitariatu mieszczącego się przy Izbie Przyjęć gin.-poł.
  • W przypadku pacjentki zakwalifikowanej do elektywnego cięcia cesarskiego dopuszcza się obecność osoby towarzyszącej w Sali porodowej do momentu przekazania pacjentki do Sali cięć cesarskich. Pozostaje w niej do  narodzin dziecka, po czym zobowiązany jest do opuszczenia oddziału.

W przypadku wywiadu epidemiologicznego mogącego wskazywać na zakażenie COVID-19 partner zostaje zdyskwalifikowany z możliwości odbycia porodu rodzinnego, rodzącą traktuje się jako zakażoną. Osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyć w porodzie rodzinnym i wchodzić na teren szpitala.

Strona internetowa Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu wykorzystuje pliki cookie do obsługi strony oraz celów statystycznych. Korzystanie z witryny jest
jednoznaczne z zaakceptowaniem umieszczenia plików cookies w Pani(a) urządzeniu końcowym. W każdym momencie można zmienić te ustawienia.   Akceptuję