BIPBIP

Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. znalazł się w Rankingu „Maluchy na Brzuchy” za realizowanie prawa do dwugodzinnego i nieprzerwanego kontaktu skóra do skóry po porodzie w 70 % porodów drogami natury.

Położne oraz pielęgniarki neonatologiczne w świnoujskim szpitalu cieszą się nieposzlakowaną opinią i zaufaniem pacjentek. Edukacja przedporodowa prowadzona jest niezmiennie raz w tygodniu w bezpłatnej Szkole Rodzenia „Bocianek” na terenie szpitala. Do dyspozycji rodzącej dostępna jest także wanna porodowa. Najwyższą pochwałą są dla nas pozytywne opinie samych pacjentek, które wyrażają chęć powrotu na salę porodową. Z nostalgią wspominają wyjątkowy moment w ich życiu, podkreślając ogromne zaangażowanie i wsparcie całego personelu medycznego. W pierwszym półroczu roku 2019 urodziło się aż 270 dzieci.

"Maluchy na brzuchy"

1 stycznia 2019 roku wszedł w życie nowy Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej. Standard to nic innego, jak obowiązujący dokument dotyczący opieki nad kobietą w ciąży, przy porodzie a także opieki nad dzieckiem bezpośrednio po urodzeniu. Nowy standard uwzględnia wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia.

Z czym to się je?

Przede wszystkim warto wiedzieć, że Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej ma obowiązywać w każdym szpitalu i w każdej placówce w Polsce. Ma również obowiązywać wszystkich lekarzy i wszystkie położne. To nie są tylko sugestie, ale faktyczne prawa.

Oznacza to również, że jeżeli są one łamane, poszkodowany ma prawo złożyć skargę.

Najważniejsze punkty

Osobą sprawującą opiekę nad kobietą w ciąży i podczas porodu może być lekarz lub położna. Jeżeli ciąża i poród przebiegają fizjologicznie, nie ma potrzeby, aby prowadził je lekarz.

Każda kobieta po 21 tygodniu ciąży ma prawo do edukacji przedporodowej. Do tej edukacji ma prawo również partner.

Kobieta podczas porodu ma także prawo do osoby towarzyszącej, którą sama wskaże. Niestety w przepisach mowa jest o 1 osobie.

Każda kobieta w ciąży i podczas porodu ma prawo do wyczerpujących informacji i każda interwencja medyczna może być przeprowadzona tylko za jej zgodą (o ile nie mówimy o czynnościach związanych z ratowaniem życia).

Obowiązuje również prawo do bycia traktowanym z szacunkiem i do szanowania prywatności.

Każda kobieta ma prawo rodzić w pozycji wygodnej dla siebie. Duży nacisk jest kładziony również na aktywny poród i ochronę krocza. Kobiety mają również prawo do łagodzenia bólu przy porodzie.

Po porodzie kobieta i dziecko mają prawo do nieprzerwanego kontaktu skóra do skóry przez minimum 2 godziny. Kobieta ma również prawo do wsparcia w obrębie laktacji.

O wszystkim, co się dzieje z dzieckiem po porodzie ma decydować rodzić i bez zgody rodzica nie można przeprowadzać na dziecku żadnych zabiegów medycznych. Rodzic ma również prawo być obecnym w trakcie przeprowadzania jakichkolwiek zabiegów na dziecku.


źródło: http://maluchynabrzuchy.pl oraz Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

Strona internetowa Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu wykorzystuje pliki cookie do obsługi strony oraz celów statystycznych. Korzystanie z witryny jest
jednoznaczne z zaakceptowaniem umieszczenia plików cookies w Pani(a) urządzeniu końcowym. W każdym momencie można zmienić te ustawienia.   Akceptuję